DİAYDER’e yönelik terör soruşturması iddianamesi

Terör örgütü PKK ile iltisaklı oldukları savıyla Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) lider ve üyesi 23 kuşkulu hakkında …

26.12.2021
DİAYDER’e yönelik terör soruşturması iddianamesi

Terör örgütü PKK ile iltisaklı oldukları savıyla Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) lider ve üyesi 23 kuşkulu hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin yasal çatı altında terör örgütünün hedefleri doğrultusunda fkent aydın haberleriliyet yürüttüğü belirtildi.

Terör örgütü PKK ile iltisaklı oldukları teziyle Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) lider ve üyesi 23 kuşkulu hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin kanunî çatı altında terör örgütünün gayeleri doğrultusunda fkent aydın haberleriliyet yürüttüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Cürümler Soruşturma Ofisince hazırlanan 335 sayfalık iddianamede, kuruldugˆu yıllarda Marksist/Leninist ve Maoist bir ideolojiye sahip olan PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan’ın, dünyadaki, bölgedeki ve Türkiye’deki gelis¸meleri yakından takip ederek, vakit zaman sahip oldugˆu ideolojiyi art planda tutup stratejilerini yenilediği belirtildi.

Dünya toplumlarında oldugˆu üzere Türkiye’de de dindarlas¸ma ve muhafazakarlığın 1980’li yıllarda arttığı ve PKK’nn da toplumsal tabanını kaybetmemek için dini istismar çalıs¸malarını artırdığı aktarılan iddianamede, örgütün, görünüs¸te dine ve dindara kars¸ı olmayan fakat din istismarına dayanan bir yaklas¸ım sergilediği vurgulandı.

İddianamede, KCK sözles¸mesinde, “Azınlıklar ve İnanç Kümeleri Komitesi” başlıklı bir unsurda dini yapılanmadan bahsedildiği tabir edilerek, bas¸ta I·stanbul olmak üzere büyük s¸ehirlerde, terör örgütü güdümünde fkent aydın haberleriliyet yürüten olus¸umların, Diyanet I·s¸leri Bas¸kanlıgˆından bagˆımsız olarak bu komite talimatları dogˆrultusunda, STK görünümünde dernekles¸me fkent aydın haberleriliyetlerine agˆırlık verdiği kaydedildi.

Örgüt elebaşı Öcalan’ın, Diyanet harici alternatif bir dini yapılanmaya gidilmesi istikametinde açıklamalar yaptığı ve bu davetin merkezi I·stanbul’da bulunan DİAYDER tarafından kars¸ılık bulduğu belirtilen iddianamede, bilhassa de dernek içerisinde fkent aydın haberleriliyet gösteren ve “mele” olarak isimlendirilen gayriresmi din adamları aracılıgˆıyla örgüt tarafından yapılan açıklamaların hayata geçirilmeye bas¸landığı söz edildi.

“Yönetici ve üyeler bölücü manada çalışma yaptı”

Bir haber sitesinde, 30 Nisan 2015’te, “Demirtaş’tan Erdoğan’a yanıt” başlığıyla yayımlanan görüntüye nazaran, seçim öncesinde devrin HDP Es¸ Genel Bas¸kanı Selahattin Demirtaş’ın Şirinevler’deki DI·AYDER’i ziyaret ettigˆi anlatılan iddianemede, ziyarette HDP aracılıgˆıyla DI·AYDER üyesi kelamda imamlardan beklentilerin ve DI·AYDER’in seçim çalıs¸malarında üstlenecegˆi rolün lisana getirildigˆi kaydedildi.

İddianamede, tekrar diğer bir internet sitesinde 30 Ocak 2016’da “Direniş orucu 7 kentte sürüyor” bas¸lıgˆıyla yayımlanan haber

Teknik takibe takılan İBB’ye işe alımla ilgili konuşma

İddianamede, yayımlanan haberler den anlas¸ılacagˆı üzere DI·AYDER üyelerinin, terör örgütü güdümünde yer alan neredeyse tüm etkinliklere katılarak terör örgütü biles¸eni olarak dahil olduklerinin tespit edildigˆi belirtildi.

Hakkında teknik takip kararı alınan kuşkulu Hasan Karahan’ın bu dernegˆin örgütsel yapısıyla ilgili yaptıgˆı görüs¸melerde, DI·AYDER Bas¸kanı Ekrem Baran ve dernek üyesi s¸üpheliler Enver Karabey, Mehmet Emin Aslan, Ali Fuat Hatip ve Mehmet I·nan’ın PKK yayın organı Sterk TV’de ramazan ayı boyunca iftar öncesi dini vkent aydın haberlerizlar verdiklerinin anlaşıldığı aktarıldı.

Kuşkulu Karahan’ın bir görüşmesine yer verilen iddianamede, DİAYDER’in referansıyla I·stanbul Büyüks¸ehir Belediyesinde (İBB) is¸e alınan örgüt üyesi ve sempatizan s¸ahısların, aldıkları mkent aydın haberleris¸ın bir kısmını dernegˆe verdiklerinin şahit ve teknik takipte elde edilen görüs¸melerden tespit edildigˆi öne sürüldü.

İddianamede, kuşkulu Mehmet I·nan’ın, bu mevzuya ait sözüne de yer verildi.

Buna nazaran İnan, İBB’ye gassal olarak alınmasında DI·AYDER yöneticilerinin referans olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Benimle birlikte o periyotta Aydın Ayhan, Mehmet Nuri Aslan, Fahrettin Ülgün, soy ismini bilemedigˆim Crehberaydin.comt, Hamza, Mehmet isimli s¸ahıslar DI·AYDER dernegˆi öncülügˆünde is¸e alındı. Fakat bu s¸ahısların is¸e alınmasında belediye içerisinde DI·AYDER’e kimin yardımcı oldugˆunu bilmiyorum. İs¸e alınma sürecinde bir imtihan yapıldı, bu imtihanda ben rastgele bir yardım almadım. Fakat digˆer s¸ahısların rastgele bir yardım alıp almadıgˆı konusunda bir bilgim yok. Aydın Ayhan, Mehmet Nuri Aslan ve Fahrettin Ülgün isimli s¸ahıslar, belediyede birinci is¸e girdigˆimizde, mkent aydın haberleris¸larından bir kısmını DI·AYDER’e vereceklerini söylüyorlardı. Lakin sonrasında para verip vermediklerini bilmiyorum.”

“Belediye tarafından derneğe verilen market yardım kartları”

İddianamede, dernegˆin referans olmadıgˆı gerekçesiyle İBB’de is¸e alınmayan ve teknik takibe nazaran kelam gelimi edilen durumu daima olarak eles¸tirdiği tespit edilen s¸üphelilerden Hasan Karahan’ın dijital malzemesindeki bir dokümana yer verildi.

Evrakta, “Dernek Bas¸kanı Büyüks¸ehir Belediye cenaze imamı alımında toplantı yapmıyor ki, bu dernegˆin çıkar ilis¸kisi oldugˆunu hissettim. 2020’de İBB tarafından bu dernekten imamlar almıs¸lar ve üye oldugˆumuz halde toplantı yapmayarak danıs¸madan üyelerle beni, din alimleri temsil etmedikleri için istifa ediyorum, adaletsizligˆi gördügˆüm için üyelikten istifa ediyorum.” s¸eklinde yazı bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, teknik takip sonucu, I·BB tarafından dernegˆe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanlarınca ailelere dagˆıtıldıgˆının tespit edildiği belirtilerek, “Dernek tarafından, örgütün kırsal alanında fkent aydın haberleriliyet yürüten ya da fkent aydın haberleriliyet esnasında etkisiz hale getirilen kis¸ilerin ailelerinin örgüte bagˆlılıgˆının artması ve kopmaması ismine, kamu kurum ve kurulus¸larından elde edilen yardım kartlarının sistemli bir s¸ekilde s¸ahıslara ulas¸tırıldıgˆı” bilgisi verildi.

Şüphelilerden ele geçen örgütsel dokümanlar

DİAYDER ile ilgili, “KCK sözles¸mesinde Azınlıklar ve I·nanç Kümeleri Komitesi ismi altında örgütlenen ve Abdullah Öcalan’ın telkin ve yönlendirmeleriyle alternatif Kürt Diyanet I·s¸leri olarak kurulup I·stanbul S¸irinevler’de fkent aydın haberleriliyet gösteren dernek” tarifi yapılan iddianamede, haklarında soruşturma yürütülen 28 şüpheliyle ilgili uygulanan önlemlere ve ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital gereçler ile örgütsel dokümanlara da yer verildi.

Kuşkulu dernek lideri Ekrem Baran’ın cep telefonunda, “I·BB Sultan” isimli s¸ahıs tarafından kendisine gönderilen ses kaydında, “yardım kartı verilmesini önerdigˆiniz 270 s¸ahsın listesini gönderiyorum.” s¸eklinde konus¸ma geçtigˆi belirtilen iddianamede, kelam gelimi edilen listedeki s¸ahıslardan 10’unun terör cürümlerinden kaydı oldugˆu vurgulandı.

İddianamede, Ekrem Baran’ın, 1 Ocak 2014 ile 20 Ocak 2021 tarihleri ortasında yapılan HTS tahliline nazaran, PKK ile iltisaklı kabahatlerden haklarında is¸lem yapılan 348 s¸ahıs ile toplam 16 bin 815 defa telefon irtibatı sagˆladıgˆı, irtibatlı oldugˆu s¸ahıslardan 2’sinin hala kayıp s¸ahıs olarak arandıgˆı belirtildi.

Bu kuşkulu hakkında, “silahlı terör örgütü üyeliği” kabahatinden 20 Aralık 2020’de kamu davası açıldıgˆı ve davanın İstanbul 34. Agˆır Ceza Mahkemesinde sürdüğü de hatırlatıldı.

Mkent aydın haberlerişların bir kısmı derneğe aktarıldı

Şüphelilerin telefon görüşmelerine yer verilen iddianamede, kuşkulu Mehmet I·nan’ın İBB’de gassal olarak çalıs¸tıgˆı, kendisinin belediyeden çagˆrıldıgˆı, gidip gitmemesi hakkında kuşkulu Ekrem Baran’ın fikrini aldıgˆı belirtildi. Baran’ın ise “bu hususta kendi arkadas¸ları ortasında sıkıntılar çıktıgˆı, geçmis¸te belediyede kendilerine yardımcı olan CHP’li bir s¸ahsın oldugˆu, fakat bu mevzuda birbirlerine fikir sordukları ve görüs¸meye, içerigˆinin tespit edilememesi amacıyla WhatsApp uygulaması üzerinden devam edecekleri” beyanının bulunduğu anlatıldı.

İBB I·SPER (I·stanbul İşçi İdare A.S¸.) bünyesinde 24 Kasım 2019 prestijiyle gassal olarak çalıs¸an Mehmet I·nan isimli dernek üyesinin, aldığı 4 bin lira mkent aydın haberleris¸ın bin lirasını DI·AYDER’e verdigˆi kaydedilen iddianamede, benzeri s¸ekilde DI·AYDER tarafından belediyelerde is¸e sokulan üyelerin mkent aydın haberleris¸larının bir kısmını dernegˆe aktardıkları vurgulandı.

İddianamede, bu kapsamda, PKK’ya aktarılmak ve KCK yapılanması çerçevesinde gerçekles¸tirilen örgütsel fkent aydın haberleriliyetlerde kullanılmak üzere “Mali Kampanya” ismi altında, belediyelerde çalıs¸an çalışanın mkent aydın haberleris¸larının bir kısmının aktarılmaya devam edildiği anlatıldı.

Görüşme içeriklerinde, ramazan ayı nedeniyle İBB tarafından DI·AYDER’e verilen alıs¸veris¸ kartlarının kuşkulu Ekrem Baran tarafından dagˆıtılması gayesiyle Avrupa ve Anadolu yakalarında ikamet eden dernek üyesi melelere verilmesi konusunun yer aldıgˆı tabir edilen iddianamede, kelam gelimi edilen kartların dagˆıtılacagˆı s¸ahıslar ortasında “Değer Aileleri”nin de bulunduğu aktarıldı.

PKK’nın “Degˆer Ailesi” kavramına çok değer verdigˆi vurgulanan iddianamede, örgütün kırsal alanındayken ölen ya da fkent aydın haberleriliyet yürütmeye devam eden örgüt mensuplarının ailelerinin örgüte olan bagˆlılıklarının azalmaması maksadıyla yapı içerisinde daima desteklenmesi, ziyaret edilmesi ve bu haliyle silahlı kanadın temelini olus¸turan örgüt mensuplarının aile yapısı prestijiyle da bagˆlarının örgütsel manada canlı tutulmasının amaçlandıgˆı söz edildi.

Kuşkulu Ekrem Baran’ın tabiri

İddianamede, şüphelilerden Ekrem Baran’ın şu beyanına da yer verildi:

DİAYDER’e bağlı imamlarla görüşme

İddianamede, kuşkulu Enver Karabey’in bir görüşme içeriğine nazaran,”Hamza Aydemir isimli imamın bilhassa Kilyos Mezarlıgˆına gidip gelmesinden çok şad oldugˆu, bunun da Dogˆu ve Güneydogˆu bölgelerinde etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin kemiklerin Kilyos Mezarlıgˆına gömülmesinden kaynaklandığı” bilgisine yer verildi.

Tekrar Karabey’in görüşme içeriğinde, “İBB tarafından imam alımı ilanı yapıldıgˆı, mahallî seçimlerden evvel DI·AYDER’e bagˆlı imamlar ile Ekrem I·mamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplantı yaparak kendilerine takım konusunda kelam verildigˆi” biçiminde beyanlarının geçtiği aktarıldı.

İddianamede, derneğin çaycısı kuşkulu İbrahim Şek’in bir görüşme içeriğine nazaran de “Şüphelilerden Hasan Karahan’ın, DI·AYDER ismine İBB I·SPER AS¸ bünyesinde gassal olarak is¸e alınmaması gerekçesiyle dernek bünyesinde yapılan usulsüzlüklerden bahsettigˆi, hususla ilgili cumhuriyet savcılıgˆına kabahat duyurusunda bulunacagˆı, ayrıyeten kelamda Kürdistan’ın kurulması halinde dernek bas¸kanı Ekrem Baran’ın Kürdistan Diyanet I·s¸leri Bas¸kanı olacagˆı konusunu konuştuğu” bilgisi verildi.

Hasan Karahan’ın sözüne yer verilen iddianamede, kişinin şu beyanı kullanıldı:

“Ben dernegˆe para toplanıp toplanmadıgˆını bilmiyorum. Bu dernegˆe üyeligˆim dönemimde ayda 10 lira istiyorlardı fakat maddi durumum yetersiz oldugˆu için vermiyordum. Parayı dernegˆin gelir masrafları için topluyorlardı. DİAYDER’in Demokratik İslam Kongresiyle ilis¸ki kurmasından, siyasete bulas¸masından ötürü rahatsız oldum. 2 Nisan 2021 günü Tayyar Öztunç isimli s¸ahısla yapmıs¸ oldugˆum görüs¸mede, DİAYDER içerisinde birtakım sahtekarlıkların döndügˆünü, bunları her yerde anlatacagˆımızdan bahsettim. Buradaki usulsüzlükten kastım, dernegˆin kurumlarında çalıs¸an üyelerinden birtakım paralar aldıgˆını, dernekte sagˆdan soldan duydum. Tıpkı görüs¸mede, ‘Bu Kürtlerin DİAYDER’i Türklerin Diyanet’i üzere olacaksa olmaz olsun’ dedigˆimi hatırlamıyorum. 18 Mayıs 2021 günü Mehmet Şims¸ek ile yaptığım telefon görüs¸mesinde, Ekrem Baran bas¸ta olmak üzere DİAYDER idaresini s¸ikayet edecegˆimi söylemis¸tim. Bunun nedeni, beni DİAYDER’in aracılıgˆıyla İBB’ye gassal olarak almamalarıdır. DİAYDER yöneticileri İstek Ogˆur, Ekrem Baran ve Enver Karabey isimli s¸ahıslar bas¸ta olmak üzere dernek üzerinden İBB’ye kendi adamlarını alarak usulsüzlük yapmalarıdır. İbrahim Şek ve Mehmet Şims¸ek ile yapmıs¸ oldugˆum her iki görüs¸mede de, ‘Kürdistan devletinin kurulması durumunda Ekrem Baran Kürt Diyanet İs¸leri Bas¸kanı olacaktı’ s¸eklindeki söylemi sinirlendigˆimden ötürü kurdum. İbrahim Şek ile görüs¸me içerisinde geçen parti CHP’dir. Zira belediye üzerinden is¸e alınan s¸ahıslar CHP Vilayet İdaresi üzerinden is¸e alınmıs¸tır. Bu konularla ilgili rastgele bir isimli merciye s¸ikayette bulunmadım.”

KCK sistematiği doğrultusunda kuruldu

DİAYDER isimli derneğin KCK sistematigˆi dogˆrultusunda kurularak fkent aydın haberleriliyet yürüttügˆü belirtilen iddianamede, şu kıymetlendirme yapıldı:

“25 adet tespitten anlas¸ıldıgˆı üzere, dernegˆin kullandıgˆı internet sitesindeki örgütsel ögˆeler, dernegˆin internet sitesinde Kürt problemine ilis¸kin düzenlenen anket çalıs¸masının örgütsel temeli, dernek üyelerinin 2013’ten günümüze degˆin tespit edilen basın açıklamaları, katıldıkları aksiyonlar, örgütsel beyanlar, açıklanan beyanlar ile PKK perspektifi uyuşmaktadır. Yasa dışı olarak açılan kontrolsüz mescitlerde siyasi içerikli verilen vkent aydın haberleriz ve hutbeler, dernek üyelerinin örgütsel görüs¸me içerikleri, açık kaynak beyanları, fiziki takip tutanakları kül olarak degˆerlendirildigˆinde, meşru bir çatı altında örgütün hedef ve gayeleri dogˆrultusunda fkent aydın haberleriliyet yürüttükleri konusunda somut kanıtlar elde edildigˆi anlaşılmıştır.”

İddianamede, soruşturmada ismi geçen 5 kuşkulu hakkında takipsizlik kararı verildiği de belirtildi.

kent aydın haberleri / Murat Kaya – Son Dakika Haberleri

Kaynak: Haberler.com

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.