Resmi Gazete’de bugün (18.11.2021)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildirimler… YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler …

18.11.2021
Resmi Gazete’de bugün (18.11.2021)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildirimler…

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelik

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Marmara Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİM

–– Türk Parası Değerini Müdafaa Hakkında 32 Sayılı Karara Ait Bildiri (Tebliğ No: 2018-32/45)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2021-32/64)

YARGI KISMI

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Şurası Kararı (E: 2021/2, K: 2021/4)

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.