Ehliyet sınav soruları 2022: Ehliyet çıkmış sorular ve cevapları (50 soru): Ehliyet sınavı çıkmış sorular nelerdir? Çıkmış ehliyet sınav soruları!

Meb Ehliyet imtihan soruları; trafik ve etraf bilgisi, birinci yardım bilgisi, araç tekniği ve trafik adabı mevzularından oluşmaktadır. 50 …

Ehliyet sınav soruları 2022: Ehliyet çıkmış sorular ve cevapları (50 soru): Ehliyet sınavı çıkmış sorular nelerdir? Çıkmış ehliyet sınav soruları!

Meb Ehliyet imtihan soruları; trafik ve etraf bilgisi, birinci yardım bilgisi, araç tekniği ve trafik adabı mevzularından oluşmaktadır. 50 soruluk testlerden oluşan ehliyet imtihan soruları direksiyon imtihanı öncesi her şoför adayının geçer puanı alması için çözme…

Meb Ehliyet imtihan soruları; trafik ve etraf bilgisi, birinci yardım bilgisi, araç tekniği ve trafik adabı mevzularından oluşmaktadır. 50 soruluk testlerden oluşan ehliyet imtihan soruları direksiyon imtihanı öncesi her şoför adayının geçer puanı alması için çözmesi gereken sorulardır. Ehliyet çıkmış sorular, ehliyet yazılı imtihanı öncesi şoför adaylarının kendini test etmek için çözdüğü 50 soruluk testlerdir. Haberimizde yer alan ehliyet imtihan soruları ile ehliyet çıkmış sorular hakkında bilgi sahibi olabilecek ve her testin altındaki karşılıklardan kendinizi test edebileceksiniz. İşte, Ehliyet imtihanı soruları, Ehliyet imtihan soruları 2022: ehliyet çıkmış sorular ve karşılıkları, ehliyet çıkmış sorular nelerdir? İşte çıkmış ehliyet imtihan soruları haberimizde…

EHLİYET İMTİHAN SORULARI (50 SORU)

1.) Ülkemizde 112 acil telefon çizgisi, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

A) İtfaiye

B) Ambulans

C) Polis imdat

D) Jandarma imdat

2.) Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme evrelerinden olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır?

A) İsmi ve soyadının öğrenilmesi

B) Kullandığı ilaçların belirlenmesi

C) Ferdî özgeçmişinin öğrenilmesi

D) Teneffüs sayısının kıymetlendirilmesi

3.) Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası inançlı bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

A) Yardımı güçleştirecek meraklı bireylerin olay yerinden uzaklaştırılması

B) Olay yerinin öteki araç şoförleri tarafından görünmesinin engellenmesi

C) Araç LPG´li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması

D) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması

4.) Fotoğrafta görülen hareket, hangi gayeyle uygulanır?

A) Kanamanın durdurulması için

B) Deveranın kıymetlendirilmesi için

C) Kemik kırıklarının tespit edilmesi için

D) Yabancı cisim tıkanmalarında teneffüs yolunu açmak için

5.) Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel ömür dayanağı uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek biçimde kalp basısı uygulanır?

A) Yetişkin:2, Bebek:1

B) Yetişkin:3, Bebek:2

C) Yetişkin:5, Bebek:4

D) Yetişkin:7, Bebek:6

6.) Birinci yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

A) Böbrek

B) Akciğer

C) Bağırsak

D) Karaciğer

7.) Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolanım yetmezliğine – – – – denir.

Bu sözde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) şok

B) havale

C) epilepsi

D) bayılma

8.) Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Başı sıcak su ile yıkanır.

B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.

C) Olağan fkent aydın haberleriliyetini sürdürmesine müsaade verilir.

D) En az 12-24 skent aydın haberlerit müddet ile doktor denetiminde tutulur.

9) Şuur kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir.

Buna nazaran, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

A) Öksürmek

B) Yutkunmak

C) İdrar kaçırmak

D) Sesli dürtülere tepki vermek

10.) Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki konumlardan hangisi verilir?

11.) I. Damar ve hudut sıkışmasına

II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine

III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına

Çıkmış kemiğin uzman olmayan şahıslarca eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, üstte verilenlerden hangilerine neden olabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

12.) Sürükleme teknikleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı bireylerin taşınmasında,

II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş zahmeti olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. hakikat, II. yanlış

B) I. yanlış, II. gerçek

C) Her ikisi de yanlışsız

D) Her ikisi de yanlış

13.) Formdaki kara yoluna ne isim verilir?

A) Tali yol

B) Geçiş yolu

C) İrtibat yolu

D) Bölünmüş yol

14.) Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne isim verilir?

A) Minibüs

B) Tramvay

C) Kamyonet

D) Arazi taşıtı

15.) Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “dönüş” işaretidir?

16.) Işıklı trafik işaret crehberaydin.comzında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan şoföre neyi bildirir?

A) Geri dönmesini

B) Motoru durdurmasını

C) Harekete hazırlanmasını

D) Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını

17.) Taşıt yolu üzerine çizilen biçimdeki yatay işaretleme, şoförlere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kavşağa 50 m kaldığını

B) Minimum (en az) sürat hududunu

C) Azami (en yüksek) sürat hududunu

D) Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını

18.) Haldeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Kasisli yola girileceğini

B) Yolda çalışma olduğunu

C) Yolun trafiğe kapalı olduğunu

D) Motorlu taşıtların giremeyeceğini

19.) Kara yolunun sağ ve soluna konan biçimdeki trafik işaretleri, şoförlere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Kavşağa

B) Köprüye

C) Tali yola

D) Demir yoluna

20.) Formdaki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Mopet yolunu

B) Bisiklet yolunu

C) Mopetin giremeyeceğini

D) Motosikletin giremeyeceğini

21.) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle tıpkı manası taşır?

22.) Aşağıdakilerden hangisinin tek istikametli yollarda yapılması yasaktır?

A) Yol eğimliyse çıkışta kullanılan vitesle inilmesi

B) Park hareketi yaparken geri gidilmesi

C) Sürat azaltmak için frene basılması

D) Karşıt taraftan yola girilmesi

23.) Bilakis bir işaret yoksa haldeki aracın yerleşim yeri içindeki azami suratı skent aydın haberleritte kaç kilometre kadardir?

A) 50

B) 70

C) 80

D) 90

24.) Görüş yetersizliği olan zirve üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Suratın azaltılması

B) Öndeki aracın geçilmesi

C) Takip arası kuralına uyulması

D) Bulunduğu şeridin sağına yaklaşılması

25.) Formdaki 1 numaralı aracın skent aydın haberleritteki suratı 70 kilometre kadardir.

Takip uzaklığı, skent aydın haberleritteki suratın en az yarısı kadar metre kadar olduğuna nazaran; 1 numaralı araç ile önündeki araç ortasında en az kaç metre kadar olmalıdır?

A) 35

B) 50

C) 70

D) 140

26.) Formdaki üzere sola dönüş yapacak olan şoför, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı

II. Suratını azaltmalı

III. Dar bir kavisle dönmeli

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

27.) Biçimdeki denetimsiz kavşakta birinci geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

A) Araba

B) Kamyonet

C) Motosiklet

D) At arabası

28.) “Kırmızı ışıklı trafik işaretinde yahut yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında – – – – sayılan hâllerdendir.

Verilen sözde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur

B) tali kusur

C) yol kusuru

D) kusuru paylaştırma

29.) Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ait yöntemlere nazaran, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Araç istikrarının korunması

B) Trafik güvenliğinin dikkate alınması

C) Taşıma hududuna ve dingil tartısına uyulması

D) Taşınan yük üzerine yahut araç dışına yolcu bindirilmesi

30.) Motorlu bisiklet, motosiklet ve şoförleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Şoför gerisinde kâfi oturma yeri olsa bile bir şahıstan fazlasının taşınması

B) Gidiş istikametine nazaran yolun en sağından seyredilmesi

C) Tehlikeli unsur taşıyan araçların geçilmesi

D) Geçme yaparken sinyal verilmesi

31.) Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zaruridir?

A) Kasko sigortası

B) Zarurî mali sorumluluk sigortası

C) Zarurî sarsıntı sigortası

D) Hırsızlık sigortası

32.) Bir araç çevreyi rahatsız edecek halde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Sürücüsüne mahpus cezası verilir.

B) Araç sahibine yalnızca para cezası verilir.

C) İhtar edilir, tekrarı halinde araç trafikten men edilir.

D) Sürücüsü trafikten ömür uzunluğu men edilir.

33. I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması

II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi

III. Taşıt sürerken şoförün yanında bulundurması

Motorlu taşıt şoför dokümanıyla ilgili olarak üstte verilenlerden hangileri zaruridir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

34.) Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen müddette kat edilen yola “fren mesafesi” denir.

Buna nazaran, aşağıdakilerden hangisi fren arasını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Aracın suratı

B) Yolun eğimi

C) Lastiklerin durumu

D) Yolun genişliği

35.) Haritalarda gösterilen haldeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?

A) Otoyol

B) Demir yolu

C) Devlet yolu

D) Milletlerarası yol

36.) Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

A) Emme susturucusu

B) Egzoz susturucusu

C) Emme manifoldu

D) Egzoz supabı

37.) Motoru çalıştırmak için uzun mühlet ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

A) Fren pedalının

B) Far ampulünün

C) Marş motorunun

D) Silecek motorunun

38.) Aracın gösterge panelinde formdaki ihtar lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) Elektrik devresinde çok şarj yahut düşük şarj olduğunu

B) Art cam rezistansının çalışmakta olduğunu

C) Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini

D) Motor kaputunun tam kapanmadığını

39.) Motorda çalışan kesimlerin paklığını hangi sistem sağlar?

A) Yağlama sistemi

B) Şarj sistemi

C) Ateşleme sistemi

D) Soğutma sistemi

40.) Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

A) Bantlanır.

B) Yapıştırılır.

C) Değiştirilir.

D) İple sarılır.

41. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

A) Buji

B) Soket

C) Ampul

D) Sigorta

42.) Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi kâfi ölçüde karıştırılır?

A) Saf su

B) Antifriz

C) Motor yağı

D) Fren hidroliği

43.) Aracın gösterge panelinde bulunan haldeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Motor yağ basıncı ikaz ışığı

B) Egzoz gazları denetim ikaz ışığı

C) Fren balataları aşınmış ikaz ışığı

D) Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı

44.) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

A) Araç üstü tavan bagajı kullanılması

B) Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması

C) Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi

D) Tavsiye edilmeyen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

45.) Kontrol ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın bununla bir arada ayrıyeten yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tarifi yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizaç

B) Vücut lisanı

C) Trafik adabı

D) Konuşma üslubu

46.) Şoförün trafik ortamında yaptığı hangi davranış, öteki şoförlerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

A) Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi

B) Aracını kullanırken trafik kurallarının şuurunda olması

C) Diğerlerinin canına ya da malına ziyan verme sorumluluğunu üstlenerek araç kullanması

D) Daima şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması

47.) Kentlerimizin değerli ölçüde problemlerinden biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile daima korna çalarak, etrafta bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel kıymete sahip olunmadığını gösterir?

A) Öfke

B) Sabır

C) İnatlaşma

D) Çok tepki

48.) Şoförün aracını dahil oldurmesiyle birlikte trafikteki öteki yol kullanıcıları ile irtibatı başlar ve aracını park edinceye kadar da bu bağlantı sürer.

Buna nazaran, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu tarafta irtibat kurma maharetine örnektir?

A) Korkutmak yahut şaşırtmak

B) Su, çamur ve benzerilerini sıçratmak

C) Sola ya da sağa dönüş yapmadan evvel sinyal vermek

D) Sigara külü ve izmaritlerini yahut diğer şeyleri yola atıp dökmek

49.) I. Dikkatin dağılması

II. Kural ihlallerinin artması

III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke hissine kapılan şoförlerde görülme mümkünlüğü öbür şoförlere nazaran daha fazladır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

50.) • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar ölçüsü

• İş gücü kaybının bununla bir arada ayrıyeten yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz tarafta tesirler?

A) Ülke iktisadını

B) Kasko sigortasının değerini

C) Bireylerde trafik şuurunun oluşmasını

D) Taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini

EHLİYET İMTİHANI SORULARI YANIT ANAHTARI

1-B, 2-D, 3-A, 4-D, 5-C, 6-B, 7-A, 8-D, 9-C, 10-D, 11-D, 12-C, 13-D, 14-A, 15-D, 16-C, 17-C, 18-A, 19-B, 20-C, 21-B, 22-D, 23-A, 24-B, 25-A, 26-B, 27-A, 28-A, 29-D, 30-A, 31-B, 32-C, 33-D, 34-D, 35-C, 36-B, 37-C, 38-B, 39-A, 40-C, 41-D, 42-B, 43-A, 44-B, 45-C, 46-D, 47-B, 48-C, 49-B, 50-A

EHLİYET ÇIKMIŞ SORULAR

1.) Birinci Yardım ile Acil Tedavi ortasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

A) I. gerçek, II. yanlış

B) I. yanlış, II. gerçek

C) Her ikisi de yanlışsız

D) Her ikisi de yanlış

2.) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu kıymetlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.

Buna nazaran en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açık karın yarası olan

B) Şuuru yerinde olmayan

C) Teneffüs zorluğu çeken

D) Ayak bileğinde çıkık olan

3.) Birinci yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “C” sirkülasyonun değerlendirilmesini

söz etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, sirkülasyonun kıymetlendirilmesi evresinde birinci yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

A) Kazazedeye “iyi misiniz?” diye sorulması

B) Kazazedeye baş-çene durumu verilmesi

C) Kazazedenin şah damarından 5 saniye müddetle nabız alınması

D) Birinci yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması

4.) Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak birinci yardım uygulamalarından biri değildir?

A) Öksürmesi engellenir.

B) Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır.

C) Morarma saptanırsa derhal teşebbüste bulunulur.

D) Durumu berbata gidiyorsa tam tıkanmada

tercih edilen uygulamalara başlanır.

5.) Aşağıdakilerden hangisi birinci yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

A) Müdafaa

B) Kurtarma

C) Bildirme

D) Tedavi etme

6.) I. Kazazedenin sert bir yer üzerine sırt üstü yatırılması

II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi

III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2’si kadar aşağı inecek formda kalp basısı uygulanması

Üsttekilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel ömür dayanağının uygulama basamaklarındandır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

7.) İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, birinci yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Şoka karşı tedbir alınması

B) Ağzından bol sıvı verilmesi

C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması

D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi

8.) Şok durumunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar üst kaldırılır?

A) 30

B) 40

C) 50

D) 60

9.) Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

A) Saç dökülmesi

B) Bedensel aktivitede artma

C) Ağızdan köpüklü kan gelmesi

D) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç

10.) Zorlama, çarpma, düşme yahut çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne isim verilir?

A) Kırık

B) Çıkık

C) Donma

D) Burkulma

11.) Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan yanlışsız bir birinci yardım uygulamasıdır?

A) Batan cismin çıkarılması

B) Ağızdan ılık içecekler verilmesi

C) Şuuru açık ise yarı oturur duruma getirilmesi

D) Ayaklarının yüksekte tutulup sırtüstü yatırılması

12.) Fotoğrafta görülen uygulama hangi durumun veriliş basamaklarını göstermektedir?

A) Şok konumu

B) Koma konumu

C) Alt-çene konumu

D) Baş-çene konumu

13.) • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.

•Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, öteki elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.

•Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rentek hareketi

B) İtfaiyeci tekniği

C) Heimlich hareketi

D) Ayak bileklerinden sürükleme tekniği

14.) Aşağıdakilerden hangisi inançlı şoförlük için alınması gereken tedbirlerdendir?

A) Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi

B) Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması

C) Yol kaidelerine nazaran denetim edilebilecek süratte araç kullanılması

D) Trafik yoğunluğu fazla olan güzergâhların tercih edilmesi

15.) Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün misyon ve yetkilerinden birisi değildir?

A) Kara yollarında, gerekli önleyici teknik önlemleri almak yahut aldırmak

B) Kara yolu güvenliğini ilgilendiren hususlardaki projeleri incelemek ve onaylamak

C) Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve denetim etmek

D) Şoför adaylarının teorik ve uygulamalı imtihanlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak

16.) Kara yolunda bir ünite olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne isim verilir?

A) Arazi taşıtı

B) Taşıt katarı

C) Kamp taşıtı

D) Umum servis aracı

17.) Kara yollarındaki trafik levhalarına ziyan veren sorumluya ne yapılır?

A) 6 ay mahpus cezası verilir.

B) Trafikten ömür uzunluğu men edilir.

C) Şoför evrakı varsa geri alınır.

D) Ziyan karşılıkları ve masraf ödetilir.

18.) Haldeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin manası nedir?

A) Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli

B) Trafiğin bütün istikametlere açılma hâli

C) Trafiği hızlandırma işareti

D) Trafiği yavaşlatma işareti

19.) Işıklı trafik işaret crehberaydin.comzında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına nazaran yolun trafiğe kapanmak yahut açılmak üzere olduğunu gösterir?

A) Yeşil ışık

B) Sarı ışık

C) Kırmızı ışık

D) Kırmızı oklu ışık

20.) Biçimdeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Dönel kavşağa

B) Açılan köprüye

C) Ana yol – tali yol kavşağına

D) Denetimli demir yolu geçidine

21.) Haldeki trafik işaretini gören şoför, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Suratını artırmalı

II. Suratını azaltmalı

III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

22.) Biçimdeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

A) Azami sürat hududunu

B) Geçme yasağı sonunu

C) Taşıtın giremeyeceğini

D) Sürat sınırlaması sonunu

23.) Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri kümesinde yer alır?

24.) Taşıt yolu üzerine çizilen haldeki yazı ve sembollerden hangileri, şoförlere araçlarını uygun uzaklıkta kesinlikle durdurmaları gerektiğini bildirir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

25.) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz tesirler?

A) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek

B) Gidiş tarafına nazaran en sağdaki şeritten seyretmek

C) Gidişe ayrılan en soldaki şeridi daima olarak işgal etmek

D) Çok şeritli yollarda suratın gerektirdiği şeritten seyretmek

26.) Biçimdeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Bulunduğu şeritte seyretmesi

B) Geçme sırasında suratını artırması

C) Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi

D) Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi

27.) Mecburî hâller dışında otoyollarda motorlu araçların taban (en az) sürat hududu skent aydın haberleritte kaç kilometre kadardir?

A) 15

B) 35

C) 40

D) 50

28.) 70 km/skent aydın haberleritlik süratle, art geriye seyreden iki araç ortasındaki uzaklık en az kaç metre kadar olmalıdır?

A) 25

B) 35

C) 45

D) 55

29.) Biçimde görülen araç geçme süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 2 numaralı aracın geriden gelen trafiği denetim etmediği

B) 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

C) 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu

D) 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı

30.) Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan yahut park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

A) Işıkla yahut kolla çıkış işareti vermesi

B) Aracını ve aracının etrafını denetim etmesi

C) Yoldan geçen araç şoförlerini ikaz edip yavaşlatması

D) Sakıncalı bir durum olmadığında harekete başlaması

31.) Hale nazaran aşağıdakilerden hangisi katiyen söylenir?

A) 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği

B) 2 numaralı aracın takip aralığına uymadığı

C) 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı

D) 1 numaralı aracın hakikat geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği

32.) Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun vadeli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne isim verilir?

A) Park etme

B) İşaretleme

C) Trafik kazası

D) Trafikten men

33.) Araçların yüklenmesine ait metotlara nazaran, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri ortasında kış lastiği kullanması mecburidir?

A) 1 Eylül – 1 Ocak

B) 1 Ekim – 1 Şubat

C) 1 Kasım – 1 Mart

D) 1 Aralık – 1 Nisan

34.) Motorlu bisiklet, motosiklet ve şoförleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Geçme yaparken sinyal verilmesi

B) Tehlikeli unsur taşıyan araçların geçilmesi

C) Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması

D) Gidiş tarafına nazaran yolun en sağından seyredilmesi

35.) Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir yahut birden fazla aracın karıştığı mevt, yaralanma yahut ziyanla sonuçlanan olaylara ne isim verilir?

A) Kayıp

B) Hasar

C) Tahribat

D) Trafik kazası

36.) I. Araç sahipleri zarurî mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

II. Şoförler, yetkililerin istemesi hâlinde zarurî mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Üstteki bilgiler için hangisi söylenebilir?

A) I. gerçek, II. yanlış

B) Her ikisi de yanlış

C) I. yanlış, II. hakikat

D) Her ikisi de gerçek

37.) Trafik idari para cezasının bildiri tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?

A) 7

B) 10

C) 15

D) 30

38.) Monoküler (tek gözü gören) şahıslarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu şahıslar ticari araç kullanabilir.

B) Şoför evrakı aldıktan sonra her yıl bir göz doktorundan sıhhat raporu almaları zaruridir.

C) Kullanacakları araçların içinde, sağında ve solunda olmak üzere en az 3 ayna bulunması mecburidir.

D) Kendileri açısından konulan kurallara uyup uymadıklarının denetlenebilmesi için şoför evraklarına monoküler ibaresi yazılır.

39.) Aşağıdakilerden hangisi önlemsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

A) Çok süratten kaçınmak

B) Korkutmak yahut şaşırtmak

C) Su, çamur ve benzerilerini sıçratmak

D) Sigara külü ve izmaritlerini yahut diğer şeyleri yola atıp dökmek

40.) Aşağıdakilerden hangisinin kent içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

A) Stepne

B) Havalı korna

C) Güneş gözlüğü

D) Emniyet kemeri

41.) Formda soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının ismi nedir?

A) Volan

B) Kavrama

C) Vites kutusu

D) Diferansiyel

42.) Dört vakitli akaryakıtlı motorlarda, vakitlerin oluşum sırası aşağıdaki üzeredir.

Buna nazaran, hangi vakitte emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

A) Emme vakti

B) Sıkıştırma vakti

C) Ateşleme (İş) vakti

D) Egzoz vakti

43.) Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Motor daha düzgün yağlama yapar.

B) Motor daha yavaş döner.

C) Marş dişlisi ziyan görür.

D) Motor daha süratli döner.

44.) Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan biçimdeki ikaz lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu

B) Araç kapılarından birinin açık kaldığını

C) Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini

D) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

45.) I. Aşınmayı azaltmak

II. Sürtünmeyi azaltmak

III. Yakıt tüketimini artırmak

Üsttekilerden hangileri motor yağının vazifelerindendir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

46.) Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

A) Fren balatalarının aşınması

B) Isıtma bujilerinin arızalanması

C) Hararet göstergesinin arızalanması

D) Radyatör hortumlarının su sızdırması

47.) Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper kıymeti eskisine nazaran nasıl olmalıdır?

A) Tıpkı

B) Daha büyük

C) Daha küçük

D) Değerli değildir.

48.) I. Jant kapağı çıkartılır.

II. Kriko ile araç kaldırılır.

III. Bijon somunları sökülür.

IV. Bijon somunları gevşetilir.

V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik tedbirleri alınır.

Verilenlere nazaran, araç lastiğinin sökülmesinde hakikat süreç sırası nasıl olmalıdır?

A) I – II – III – IV – V

B) II – III – I – IV – V

C) III – II – IV – V – I

D) V – I – IV – II – III

49.) Aracın gösterge panelinde bulunan haldeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Art sis lambası ikaz ışığı

B) Hava yastığı ikaz ışığı

C) Akü şarj ikaz ışığı

D) ABS fren sistemi ikaz ışığı

50.) Akaryakıtlı motorlarda olağan yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frenlerin ayarsız olması

B) Bujilerin kurum bağlaması

C) Depodaki yakıt düzeyinin azalması

D) Lastiklerin hava basıncının fazla olması

EHLİYET İMTİHANI YANIT ANAHTARI

1-B, 2-D, 3-C, 4-A, 5-D, 6-B, 7-B, 8-A, 9-D, 10-B, 11-C, 12-B, 13-A, 14-C, 15-D, 16-B, 17-D 18-A, 19-B, 20-C, 21-C, 22-A, 23-B, 24-A, 25-C, 26-D, 27-C, 28-B, 29-A, 30-C, 31-D, 32-A, 33-D, 34-C, 35-D, 36-D, 37-C, 38-A, 39-A, 40-B, 41-D, 42-A, 43-C, 44-A, 45-B, 46-D, 47-A, 48-D, 49-C, 50-B

EHLİYET İMTİHANI ÇIMIŞ SORULAR

1.) Aşağıdakilerden hangisinin kent içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

A) Stepne

B) Havalı korna

C) Güneş gözlüğü

D) Emniyet kemeri

2.) Aşağıdakilerden hangisi, trafik kontrol vazifelilerinin istemesi hâlinde şoförlerin beyan etmek zorunda olduğu dokümanlardan biri değildir?

A) Şoför dokümanı

B) Araç bakım kartı

C) Araç tescil evrakı

D) Nüfus hüviyet cüzdanı

3.) Formdaki trafik görevlisinin duruş durumuna nazaran, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Vazifelinin ön ve art cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.

B) Vazifelinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.

C) Yol bütün taraflardaki trafiğe kapalıdır.

D) Yol bütün taraflardaki trafiğe açıktır.

4.) Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

5.) Haldeki trafik işaretlerinin manaları sırasıyla hangi seçenekte hakikat olarak verilmiştir?

A) I. Yol ver – II. Girişi olmayan yol

B) I. Dur – II. Taşıt trafiğine kapalı yol

C) I. Taşıt trafiğine kapalı yol – II. Girişi olmayan yol

D) I. Azami sürat sınırlaması – II. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu

6.) Hale nazaran 1 numaralı araca geriden çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi muhakkak söylenir?

A) Gözlerinin düzgün görmediği

B) Sürat kurallarına uymadığı

C) Araç lastiklerinin eski olduğu

D) Takip aralığı kuralını ihlal ettiği

7.) Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver manasındadır?

8.) Formdaki denetimsiz kavşakta birinci geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

9.) Formdaki kavşakta birinci geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 – 2 – 3

B) 1 – 3 – 2

C) 2 – 3 – 1

D) 3 – 1 – 2

10.) Dönel kavşak kesitlerinde geriye dönüşlerde hangisinin yapılması yasaktır?

A) Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi

B) Dönüş sonrası suratının gerektirdiği şeride girilmesi

C) Orta adaya bitişik Şeritten dönüşe geçilmesi

D) Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması

11.) Formdaki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I – Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.

II – 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.

III – 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I, II ve III

12.) Tersine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami sürat skent aydın haberleritte kaç kilometre kadardir?

A) 80

B) 90

C) 100

D) 110

13.) Hava kirliliğini tedbire çalışmaları aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Kaliteli yakıt kullanımının teşvik edilmesi

B) Egzozlara filtre mecburiliği getirilmesi

C) Özel araç kullanımının teşvik edilmesi

D) Etraf eğitimine tartı verilmesi

14.) Haritada yeri gösterilen vilayetlerden hangisi daha güneydedir?

A) Uşak

B) Sivas

C) Trabzon

D) Konya

15.) Motorlu araçların, – – – – sahibi olmayan bireyler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine müsaade verilmesi yasaktır.

Verilen sözde boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?

A) İştirak Evrakı

B) Eğitim Sertifikası

C) Şoför Evrakı

D) Şoför Sertifikası

16.) Biçimdeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

17.) Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf crehberaydin.comzının bulundurulması zarurî değildir?

A) Cazip

B) Araba

C) Otobüs

D) Kamyon

18.) “Kırmızı ışıklı trafik işaretinde yahut yetkili memurun dur işaretinde geçme” trafik kazalarında – – – – sayılan hâllerdendir.

Verilen tabirde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) asli kusur

B) tali kusur

C) yol kusuru

D) kusuru paylaştırma

19.) Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir şoförün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme mümkünlüğü yüksektir?

A) Sürat hududuna uyma

B) Yayaya yol verme

C) Trafik levhalarını okuma

D) Daima şerit değiştirerek araç kullanma

20.) Park edilen araçta hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

A) El freninin çekilmesine

B) Motorun durdurulmasına

C) Park lambasının yakılmasına

D) Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına

21.) Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zaruridir?

A) Orta şerit

B) Hızlanma şeridi

C) Tırmanma şeridi

D) Yavaşlama şeridi

22.) Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine nazaran gerekli hâllerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarla yolcu taşınabilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken kurallardan biri değildir?

A) Kasa kapaklarının 70 cm yüksekliğinde olması

B) Kasanın yan ve art kapaklarının kapalı olması

C) Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

D) Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

23.) Formda soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının ismi nedir?

A) Volan

B) Kavrama

C) Vites kutusu

D) Diferansiyel

24.) Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

A) Bujinin daha yeterli ateşlemesine

B) Farların daha canlı yanmasına

C) Akünün daha çabuk bitmesine

D) Elektrik tesisatının yanmasına

25.) Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın vazifesidir?

A) Aküyü şarj etmek

B) Bujilere giden akımı yükseltmek

C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak

D) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

26.) Motorlu araçlarda motorun yağ düzeyini denetim etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan modüle ne isim verilir?

A) Yağdanlık

B) Yağ çubuğu

C) Yağ filtresi

D) Yağ pompası

27.) Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan kesime – – – – denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A) amortisör

B) radyatör

C) alternatör

D) distribütör

28.) Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?

29.) • Aracın suratı azaltılır.

• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.

• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Üstteki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi ihtar ışığının yanması hâlinde yapılır?

30.) Aracın gösterge panelinde biçimdeki ihtar lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

A) Araçta elektrikli koltuk sisteminin bulunduğunu

B) Yakıt deposu kapağının yanlışsız kapatılmadığını

C) Emniyet kemerinin takılı olmadığını

D) Hava yastığı sisteminde bir arıza olduğunu

31.) I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması

II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması

III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

32.) Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakiler­den hangisi yapılmaz?

A) Teneffüs ve nabız denetimi

B) Sıkan giysilerin gevşetilmesi

C) Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

D) Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının denetimi

33.) Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi konumda tutulmalıdır?

A) Baş geride yarı oturuş

B) Sırtüstü yatış

C) Dik oturuş

D) Yan yatış

34.) Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakiler­den hangisine dikkat edilmelidir?

A) Kollarının baş hizasında durmasına

B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

35.) Ülkemizde birinci yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin hakikat olarak verilmesi bir insanlık misyonudur.

Buna nazaran 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek konularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Olayın tarifini yapmaktan kaçınmak

B) Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak

C) Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak

D) Rastgele bir birinci yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sıhhat çalışanından gizlemek

36.) I. Ömür bulguları ve yaranın durumunun kıymetlendirilmesi

II. Sıvı ve güç kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının pak bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak birinci yardım uygulamalarındandır?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

37.) Fotoğrafta görülen durum, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

A) Kalp durması

B) Bacak kemiği kırılması

C) Teneffüs yolu tıkanması

D) Delici göğüs yaralanması

38.) I. Çok sıvı kaybı

II. Kalp ritim bozuklukları

III. Başa şiddetli darbe alınması

Üstteki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

39.) Teneffüs yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

A) Koma

B) Kısmi tıkanma

C) Tam tıkanma

D) Teneffüs durması

40.) Kalbin yine çalışması için yapılan teşebbüse ne isim verilir?

A) Kalp krizi

B) Kalp masajı

C) Kalp spazmı

D) Göğüs ağrısı

41.) Fotoğrafta görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

A) Omurga kırığı

B) Üst kol kemiği kırığı

C) Ön kol kemiği kırığı

D) Köprücük kemiği kırığı

42.) I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal işlevlerin sürdürülmesinin sağlanması

Üsttekilerden hangileri birinci yardımın öncelikli hedeflerindendir?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

43.) Sürükleme prosedürleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı şahısların taşınmasında,

II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş zahmeti olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalnız I yanlışsız

B) Yalnız II yanlışsız

C) Her ikisi de yanlışsız

D) Her ikisi de yanlış

44.) Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

A) Trafik içinde kusurlu davranış sergileyen şoförlerin uyarılmaması gerektiğini

B) Bir toplumdaki şahısların birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu

C) Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan şoförlük davranışlarının birbirleriyle bağlantılı olmadığını

D) Trafik kurallarının bireyler tarafından ve her şartta güvenliği sağlamak hedefiyle uygulanıp uygulanmayacağını

45.)Hangi özelliğe sahip olmayan şoförün sabırsız, öfkeli, yorgun, gerilimli ve bağlantı marifetleri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

A) Bencil

B) Hoşgörülü

C) Çok tepki gösteren

D) Görgüsüzce davranan

46.) Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)Motorun evresi artırılır.

B)Açık camlar varsa kapatılır.

C)Önemsenmez yola devam edilir.

D)Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.

47.) Şoförün aracını dahil oldurmesiyle birlikte trafikteki başka yol kullanıcıları ile bağlantısı başlar ve aracını park edinceye kadar da bu bağlantı sürer.

Buna nazaran, aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu istikamette irtibat kurma maharetine örnektir?

A) Korkutmak yahut şaşırtmak

B) Su, çamur ve benzerilerini sıçratmak

C) Sola ya da sağa dönüş yapmadan evvel sinyal vermek

D) Sigara külü ve izmaritlerini yahut öteki şeyleri yola atıp dökmek

48.) Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı başka şoföre vermek size bir şey kaybettirmeyeceği üzere daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Üstteki açıklama trafikteki temel bedellerden hangisine aittir?

A) Sabırsızlık

B) Saldırganlık

C) Tahammülsüzlük

D) Feragat ve fedakârlık

49.) Ağır trafikte seyir halinde bulunan şoförlerin önüne geçerek trafiği daha sıkışık hale getirerek yoluna devam etmemeyi tercih eden bir şoför hangi bedele sahip olduğu gösterilemez?

A) Bencil

B) Sorumsuz

C) Görgü düzeyi düşük

D) Empati seviyesi yüksek

50.) Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve denetimi ile vazifelidir?

A) Sıhhat Bakanlığı

B) Ulusal Eğitim Bakanlığı

C) Emniyet Genel Müdürlüğü

D) Karayolları Genel Müdürlüğü

EHLİYET İMTİHANI SORULARI YANIT ANAHTARI

1-B, 2-B, 3-B, 4-A, 5-C, 6-D, 7-B, 8-A, 9-C, 10-A, 11-C, 12-C, 13-C, 14-D, 15-C, 16-A, 17-B, 18-A, 19-D, 20-C, 21-B, 22-A, 23-D, 24-D, 25-C, 26-B, 27-B, 28-A, 29-C, 30-C, 31-C, 32-C, 33-D, 34-D, 35-C, 36-B, 37-D, 38-D, 39-B, 40-B, 41-C, 42-C, 43-C, 44-D, 45-B, 46-D, 47-C, 48-D, 49-D, 50-D

Haberler.com – Gündem

Ehliyet İmtihanı, Şoför Kursu, Ehliyet, MEB, Gündem, Eğitim, Ömür, Haber

Kaynak: Haberler.com

ETİKETLER: , , , ,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.