Resmi Gazete’de bugün (19.11.2021)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildirimler… YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Orman Genel Müdürlüğünün …

19.11.2021
Resmi Gazete’de bugün (19.11.2021)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildirimler…

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4813)

–– Birtakım Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlişkin Dolu ve Boş Takımlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2021/543)

YÖNETMELİKLER

–– Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

KONSEY KARARLARI

–– Türkiye Coğrafik Bilgi Sistemi Şurasının 02/09/2021 Tarihli ve 2021/01 Sayılı Kararı

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 18/11/2021 Tarihli ve 10567, 10568, 10569 ve 10570 Sayılı Kararları

YARGI KISMI

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.