Etiket: Tebli̇ğ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB), Çek Defterlerinin Baskı Haline ve Bankaların Gebe Ödemekle Yükümlü Olduğu Ölçünün Belirlenmesine ...
22.01.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parası Değerini Müdafaa Hakkında 32 sayılı karara ait bildiride değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.Tebliğe ...
18.11.2021
Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriye nazaran, mecburî sarsıntı sigortası tarife ve talimat bildiriminde değişikli yapıldı. Resmi Gazete’de ...
17.11.2021
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek fiyatlara ve finansal tüketicilerden alınacak ...
13.11.2021
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildirimler... YASAMA KISMI TBMM KARARI 1312 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti ...
13.11.2021