Etiket: Ek Ödeme

Buna nazaran; Sıhhat Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının takım ve konumlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim ...
23.06.2022