Doktorlar 4 gün boyunca iş bırakma kararı aldı

Meclis’te görüşülen torba yasaya ek bir husus koyarak pratisyen tabiplere 2 bin 500, uzman tabipler ve diş tabiplerine ise 5 bin lira artırım …

13.12.2021
Doktorlar 4 gün boyunca iş bırakma kararı aldı

Meclis’te görüşülen torba yasaya ek bir husus koyarak pratisyen tabiplere 2 bin 500, uzman tabipler ve diş tabiplerine ise 5 bin lira artırım yapıldığı duyuruldu. Düzenlemenin kabul edilmesiyle pek çok sıhhat çalışanı toplumsal internet hesabından tepki gösterip iş…

Meclis’te görüşülen torba yasaya ek bir husus koyarak pratisyen tabiplere 2 bin 500, uzman tabipler ve diş tabiplerine ise 5 bin lira artırım yapıldığı duyuruldu. Düzenlemenin kabul edilmesiyle pek çok sıhhat çalışanı toplumsal internet hesabından tepki gösterip iş bırakacağını söyledi. Başta ebe ve hemşire üzere doktor olmayan sağlıkçılar artırım dışı kaldıkları için düzenlemeyi eleştirirken doktorlar de nasıl bir artırım alacaklarını anlamadıklarını kaydetti.

SIHHAT KOMİTESİ’NDE TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

Sağlıkçıların reaksiyonsinin akabinde komiteye geri gönderilen 6 husus, Sanayi Kurulu’nda görüşülerek kanun teklifinden çıkarıldı. Tabiplere yönelik artırımla ilgili düzenleme, Sıhhat Komitesi’nde yine görüşülecek.

SES: PAZARTESİ GÜNÜ İŞ BIRAKILACAK

Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, haklarını almak için kararlı olduklarını belirterek 13 Aralık Pazartesi günü sendikalarının iş bırakma hareketi yapacağını açıkladı.

PERŞEMBE GÜNÜ TAM GÜN İŞ BIRAKMA HAREKETİ

HEKİM-SEN’den yapılan açıklamada ise tabipler, 14 Aralık Salı günü ve 15 Aralık Çarşamba günü yarım gün, 16 Aralık Perşembe günü tam gün iş bırakma hareketi yapacak.

HEKİM-SEN’den yapılan açıklama şu biçimde;

“Sağlık Çalışanlarının epey fedakarlıklarına karşın,kaybolan haklarını vermek bir yana dursun her basamakta sahip oldukları özlük hakları günden güne eriyip gitmektedir. Doktorlar, salgının bilhassa başında olağan popülasyona nazaran 4-5 kat fazla sayıda vefat etmiş fakat vazife şehidi bile sayılmamışlardır.

Malpraktis uygulaması ve çıkarılmak istenen kanun, doktorlara karşı kabul edilmesi mümkün olmayan haksızlıklarla doludur. Sıhhat Bakanlığı ve idari erkler tıbbi mevzularda tıbbi olmayan karar, yönetmelik, uygulama çıkarabilmekte lakin alanda çalışan tabipler ve temsilcilerinden hiçbir geri bildirim kabul etmeyip adeta ‘Biz yaptık, oldu!’ demektedirler.

En son imzalanan toplu kontratta, tabiplerin performans sisteminden kaynaklı mali hakları öteki sıhhat çalışanları ortasında hisse edilmiş, doktorlar bu SUT gelirleri ile ek ödeme alamaz hale getirilmişlerdir. Bir tabip, ne kadar nöbet tutarsa tutsun, yaklaşık olarak 4 günlük nöbet fiyatı alabilmekte, 16 skent aydın haberleritlik gece nöbeti için aldıkları fiyatla gündelikli emekçi bile çalıştıramamaktadırlar. Tıpkı formda icap nöbetleri de böyledir.

30 gün icapçı olabilmekte , aldıkları icap fiyatı hastaneye geliş gidiş fiyatına yetmemekte, sonraki gün poliklinik çalışmalarına devam etmektedirler. Asistan doktorlara tutturulan nöbetler mesai skent aydın haberleritleri ile 36 skent aydın haberlerite varabilmekte, meslektaşlarımız yorgunluktan meskene dönüş yolunda elim trafik kazalarında hayatlarını kaybedebilmektedirler. Diş doktorlarına keza önemli haksızlıklar yapılmakta, sanatlarını icra edemez duruma getirilmektedirler; hasta vatandaşlarımıza ayrılan mühletler teşhis ve tedavi için yetersiz kalmaktadır. Bununla bir arada diş doktorlarımız de öbür doktorlar üzere yoksulluk sonunun altında yaşamak durumunda bırakılmışlardır. Doktorlara yapılan haksızlık o denli bir seviyededir ki, ASM’lerde çalışan bir hemşire Acil Polikliniğinde çalışan bir tabip kadar kazanabilir.

Son düzenlemelerle önümüzdeki şubat ayında da hastanede çalışan bir hemşire tekrar bir pratisyen tabip kadar mkent aydın haberleriş alabilecektir. Biz, Hekimsen sendikası olarak hemşirelerimizin aldığı fiyatı çok bulmuyoruz lakin tabiplere verilen fiyat kabul edilemez bir seviyeye inmiştir. Bir tabip yalnızca Tıp Fakültesinde 3,2 kat bir mühendise nazaran fazla ders almaktadır, zorluk seviyesi ise çok katlarla tekrar fazladır. ‘Aile Hekimliği Mukavele ve Ödeme Yönetmeliği’, daha evvel de izahını yaptığımız üzere o kadar büyük haksızlıklarla doludur ki kabul edilebilirlikten çok uzaktır. Tabiplerin özlük haklarında daha çok emekliliklerini içeren bir düzgünleştirme yapılmış, çabucak tüm sendikalar bu güzelleştirmeye karşı harekete gitmişlerdir. Bu durum tarihe, verilen bir hak düzenlemesine karşı yapılan birinci aksiyon olarak kayıtlara girmiştir.

Bu hareketlerin sonucu olarak, bu kısmi uygunlaştırmayı yapan ‘Sanayi, Ticaret, Güç, Doğal Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ yapılması planlanan düzenlemeyi iptal etmiş ve bu uygunlaştırma teklifi geri alınmıştır. Bugüne kadar çabucak hiçbir talebimiz dikkate alınmamış, haklarımız gasp edilmiş, birçok doktor çalışmak için yurtdışına gitmiş, klinik tıp uzmanlıkları artık asistan alamayacak duruma gelmişlerdir. Ülkemizde doktorlar değersizleştirilmekte, hakları göz gerisi edilmekte, sair sıhhatte çalışanlara denk tutulmaktadırlar.

“ACİLLER AÇIK OLACAK”

İşte bu tüm hak kayıpları, değersizleştirilme, sıklıkla şiddete maruz kalma, haksız mal praktis uygulaması, kabul edilemez özlük haklarında ki kayıplar, yanlış idari uygulamalar nedeniyle Sendikamız 14-15/12/2021 tarihlerinde öğlenden sonraları yarım gün, 16/12/2021 tarihinde tam gün Acil Servis ve Poliklinikleri, Kovid, Pediatri, Hamile, Onkoloji, Hematoloji Poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç tüm sıhhat kurumlarımız da iş bırakma hareketi yapmak olarak İdare Heyetimizce karar altına alınmıştı.

Servis çalışmalarını aksatmayacak formda nöbetçi tabip ve öbür sıhhat çalışanı bulundurmak koşuluyla servis çalışanları da aksiyona katılabilir. Acil servis ve poliklinikler yeşil triajlı hastalara yalnızca ampirik ve olması gerektiği üzere polikliniklere yönlendirmek formunda tedavi vereceklerdir. Bu kararımızın devletimiz, milletimiz, sıhhat teşkilatımız için güzel olmasını umut ediyoruz.”

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

aydın sarı otobüs saatleri aydın izmir denizli tren saatleri