Bedelli askerlik düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cumhurbaşkanı’nın artık özel bir yetkisi var

Askerî Ceza Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna nazaran, yoklama kaçağı, gizli yahut …

13.07.2022
Bedelli askerlik düzenlemesi yürürlüğe girdi! Cumhurbaşkanı’nın artık özel bir yetkisi var

Askerî Ceza Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna nazaran, yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlüler bu hizmetten faydalanabilecek. Öte yandan Genelkurmay Lideriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir yetki verildi.

Askerî Ceza Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna nazaran, firar ve müsaade tecavüzü üzere cürümlerle ilgili olarak hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması nedeniyle söz almayı imkansız hale getiren zarurî hallerde, ilgilinin sözü alınmayacak.

CUMHURBAŞKANI’NA YETKİ

Yükümlü erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası nedeniyle harp materyaline ziyan vermek cürmünden kast yahut ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen ziyanı tazminle sorumlu olmayacak. Genelkurmay Liderinin yaş haddi, birer yıllık mühletle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.

ASTSUBAYLARIN KADEMELERİNE DÜZENLEME

Resmi Gazete’de yayımlanan kanunda Astsubayların kademelerine düzenleme gerçekleşti. Buna nazaran, Yüksekokul mezunu astsubaylar, bir kademe intibakı sağlanarak dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden misyona başlatılacak. Misyonda olan ve emekli işçiye de bir kademe intibakı sağlanacak. Kanunla, en az 2 yıl ve daha uzun müddetli yükseköğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları derece ve kademeye bir kademe ek edilecek.

Lise ve dengi okul mezunlarından, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra en az 2 yıl vadeli yükseköğretim bitirenler için bulundukları derece ve kademeye bir kademe ek edilerek intibakları yapılacak. Bu kapsamda ek kademe verilen astsubayların sonraki rütbelerinin ve rütbe kademeliliklerinin birinci kademeleri verilen ek kademe ölçüsü kadar fazla olacak. Emekli oldukları tarihteki tahsil durumları temel alınmak suretiyle en az 2 yıl ve daha uzun vadeli yükseköğrenim tamamlamış astsubaylardan bu misyonları üzerinden emekli, ismi malullük yahut görev malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanacak. Bu düzenleme uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler 3 ay içinde sonuçlandırılacak.

3 AY İÇİNDE ÖDENECEK

Bu kapsamda emeklilik keseneği yahut kurum karşılığı yahut sigorta primi çalışan ve patron hisselerinde oluşacak fark fiyatı; gecikme cezası, gecikme artırımı yahut faiz uygulanmaksızın, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde ilgili kurumlar tarafından Toplumsal Güvenlik Kurumuna ödenecek.

Kanunla, mkent aydın haberleriş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunanlar, düzenleme kapsamında yapılan intibaklarla bir üst mkent aydın haberleriş derecesinin birinci kademesine; birinci derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar birinci derecenin dördüncü kademesine yükseltilecek. Bu düzenlemenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik rastgele bir ödeme yapılmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı takımlarında çalışan kamu vazifelileri ile Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ait idari süreç ve aksiyonlardan doğan uyuşmazlıkların tahlilinde ilgilinin vazife yaptığı yerin idari yargı yetkisi istikametinden bağlı olduğu bölge yönetim mahkemesinin bulunduğu yerdeki yönetim mahkemesi yetkili olacak.

100 MİLYON LİRAYA ÇIKARILDI

Personel Temin Daire Başkanlığı, Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, müze, mehteran ve bando fkent aydın haberleriliyeti yürütenler ile üniversite üzere askeri kuruluşlarda da döner sermaye kurulacak. Kanunla Ulusal Savunma Üniversitesi, kuvvet komutanlıkları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Askeri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki döner sermaye işletmelerine tahsis olunan sermaye toplamı 100 milyon liraya çıkarıldı. Tahsis edilen sermaye ölçüsü Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.

ASTSUBAYLIĞA GEÇİŞ

Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için gerekli edilen talep koşullarına sahip ve 1 Ocak 2019’dan bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadarki periyotta icra edilen harekat yahut yurt dışı operasyon misyonları nedeniyle edilen talepda bulunamayan yahut seçme imtihanına katılamayan uzman erbaşlardan istekli olanlar, hizmet yılı hariç belirtilen başka kuralları taşımaları kaydıyla kullanamadıkları imtihan haklarını, hala imtihan hakkı bulunanlar son imtihan hakkının bitimi tarihinden, imtihan hakkı bitmiş olanlarsa bu hususun yürürlük tarihinden sonra yapılacak birinci seçme imtihanından başlamak ve imtihana giremedikleri süreyi geçmemek üzere kullanabilecek.

BEDELLİ VE DÖVİZLE ASKERLİK

Kanunla yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanacak. ‘Askerliğe elverişli’ kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; mürackent aydın haberlerit tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlardan, bedelli askerliğe mürackent aydın haberlerit edip de seçim öncesi vazgeçenler yahut mürackent aydın haberlerit tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.

DAHA FAZLA BEDEL ÖDEYEREK YARARLANACAKLAR

Kanunla yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olan yükümlülerin, öbür yükümlülerden daha fazla bedel ödeyerek bedelli askerlikten daima faydalandırılması amaçlanıyor. Mürackent aydın haberlerit tarihine kadar yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, gizli yahut bakaya kalınan tarihten mürackent aydın haberlerit tarihine kadar geçen müddetin her ayı için ödenecek fiyata ek ek bedel alınacak. Ek bedel, 3500 gösterge sayısının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, gizli ve bakaya kaldıkları toplam mühletin her ayının çarpımı sonucu bulunacak. Belirlenen ek bedele temel mühletin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilecek. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanacak.

Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri yahut rastgele bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla müddetle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, yurt dışı temsilciliklere yahut askerlik şubelerine 31 Aralık 2025’e kadar mürackent aydın haberlerit etmeleri ve 40.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağı, mürackent aydın haberlerit tarihinde Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna nazaran avro yahut karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını mürackent aydın haberlerit tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrıyeten ödemeleri halinde; evvelden ödemiş oldukları fiyat, mürackent aydın haberlerit tarihinde düzenlemede öngörülen meblağdan az olanlar, eksik kalan fiyatı mürackent aydın haberlerit tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

Önceden ödediği döviz fiyatı, mürackent aydın haberlerit tarihinde ilgili düzenlemede öngörülen meblağa eşit yahut bu fiyattan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Lakin hali hazırda görülenin fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek. Buna nazaran, döviz ödemeleri, yurt dışında yurt dışı temsilcilikleri, yurt içinde Merkez Bankasınca tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilecek.

aydın haberleri / Aktüel

Kademe,Tarih,Kanun,Hizmet,Düzenleme,Gün,Askerlik,Sınav,Görev,Bedel,Döviz,Derece,Nedeniyle,Ödemeler,Yurt,Hakkı,Yoklama,Askeri,İş,Bedelli Askerlik,İntibak,Mürackent aydın haberlerit ve daha fazla aydın haber yazıları okumak için Güncel sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.