Aydın sabah ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Diyanet il il ezan saatleri! Bugün 14 Nisan 2022 Aydın namaz vakitleri!

Ezan skent aydın haberleritinin yaklaşmasıyla birlikte Aydın sabah ezanı skent aydın haberlerit kaçta okunacak, Aydın sabah namazı vakti ne vakit …

14.04.2022
Aydın sabah ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Diyanet il il ezan saatleri! Bugün 14 Nisan 2022 Aydın namaz vakitleri!

Ezan skent aydın haberleritinin yaklaşmasıyla birlikte Aydın sabah ezanı skent aydın haberlerit kaçta okunacak, Aydın sabah namazı vakti ne vakit merak ediliyor. 14 Nisan 2022 Aydın sabah ezanı kaçta, ne vakit okunuyor? Sabah namazı skent aydın haberlerit kaçta? Diyanet vilayet il sabah namaz vakitleri ve namazı skent aydın haberleritleri!

Aydın sabah ezanı skent aydın haberlerit kaçta okunuyor? Namaz kılmak için vaktin girmesini bekleyen müminler, sabah, öğlen ikindi, akşam ve yatsı namazları öncesi namaz vakitlerini takip ediyor. Pekala, Diyanet Vilayet il ezan skent aydın haberleritleri nedir? sabah namazı kaçta?

AYDIN SABAH EZANI Skent aydın haberleriT KAÇTA OKUNACAK?

Ezan İslam dininde namaz vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için yapılan davete verilen isimdir. Aydın sabah namazı vakti 05:03 prestijiyle girmektedir.

Ezân-ı Muhammedî olarak da isimlendirilir. Ezan okuyan şahsa müezzin denir. Arapça’da “duyuru, ilan, çağrı” manalarına gelen “arehberaydin.comn” sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Kökeni Türkçedeki “izin” sözcüğünün de kaynağı olan Arapça “idin” (kulak verme) sözcüğüdür.

Ezan, namaz vaktinin girmesiyle imam-müezzin-hatip tarafından okunur.

NAMAZ NE VAKİT KILINIR?

Namaz İslam’ın koşullarından biri olarak kabul edilen bir ibadettir. Kur’an’da günün belirli vakitlerinde abdestle birlikte duaya kalkılması sözü bulunur. Kur’an’a nazaran namaz Allah’ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve İbrahim peygambere öğretilen bir ibadet halidir. Namaz için ön koşullardan birisi kıble istikametine gerçek yönelişi içerir.

Namaz, o vaktin ezanının okunmasıyla kılınır.

AYDIN SABAH NAMAZI Skent aydın haberleriT KAÇTA?

Bugün sabah ezanı skent aydın haberlerit 05:03 olduğunda okunacaktır.

14 NİSAN 2022 AYDIN ÖĞLEN NAMAZI KAÇTA OKUNUYOR?

14 Nisan 2022 tarihinde öğlen ezanı skent aydın haberlerit 13:14 olduğunda okunacaktır.

AYDIN İKİNDİ EZANI KAÇTA?

İkindi ezanı skent aydın haberlerit 16:54 olduğunda okunacaktır.

AYDIN AKŞAM EZANI NE VAKİT?

14 Nisan 2022 tarihinde akşam ezanı skent aydın haberlerit 19:50 olduğunda okunacaktır.

AYDIN YATSI EZANI Skent aydın haberleriT KAÇTA?

Bugün yatsı ezanı skent aydın haberlerit 21:10 olduğunda okunacaktır.

NAMAZ MÜHLETLERİ

Namazda okunan müddetler ve sırası ibadetini yerine getirmek isteyen müslümanlar tarafından merak konusu olmaktadır.

 • Fatrehberaydin.com Müddeti
 • Fil Mühleti
 • Kureyş Müddeti
 • Maun Mühleti
 • Kevser Mühleti
 • Kafirun Mühleti
 • Nasr Müddeti
 • Tebbet Mühleti
 • İhlas Mühleti
 • Felak Mühleti
 • Nas Mühleti

Fatrehberaydin.com mühletinin Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: 1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

Manası: 1- “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 2- Hamd; lemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. 3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir. 4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. 5- (Ey Allah’ım) Biz sadece Sana ibadet eder ve sadece Sen’den yardım dileriz. 6- Bizi dosdoğru yola ilet. 7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.”

Fil Müddeti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. 2- Elem yec’al keydehum fî tadlîl. 3- Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl. 4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl. 5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2- Onların makus planlarını boşa çıkarmadı mı? 3- Onların üstüne ebabil kuşları gönderdi. 4- O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5- Böylelikle Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Kureyş Mühleti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- Li îlâfi kurayş. 2- Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. 3- Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt. 4- Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “Kureyş’in emniyetini sağladığı, 2- Yaz ve kış seyahatinde onları (güvenliğe ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar, 3- Bu konutun (mabed’in, Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. 4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit dehşetten güvenliğe kavuşturandır.

Mâun Müddeti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. 2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. 3- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. 4- Feveylun lil-musallîn. 5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn. 6- Ellezînehum yurâûn. 7- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “Din gününü (İslam’ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü? 2- İşte o, yetimi itip kakar. 3- Fakiri doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz). 4- Şu namaz kılanların vay haline! 5- Onlar namazlarından gafildirler (önem vermezler). 6- Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar. 7- Ve onlar minimal seviyedeki bir yardımı (zekâtı) da engellerler.

Kevser Mühleti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. 2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar. 3- İnne şâni’eke huve’l-ebter

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. 2- Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 3- Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir

Kâfirûn Müddeti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. 2- Lâ a’budu mâ ta’budûn. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. 4- Velâ ene âbidun mâ abettum. 5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud. 6- Lekum dînukum veliye dîn.

Nasr Mühleti Yazılışı, Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. 2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. 3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “Allah’ın yardımı ve fetih geldiği vakit, 2- Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün vakit, 3- Çabucak Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret lisana. Zira O, tevbeleri çok kabul edendir.

Tebbet Mühleti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. 2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. 3- Seyaslâ nâran zâte leheb. 4- Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. 5- Fî cîdihâ hablun min mesed.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) aslında yok oldu ya. 2- Malı da, kazandıkları da kendisine bir fayda sağlamadı. (kurtarmadı) 3- (O) alevli bir ateşe girecektir. 4- Karısı da, odun hamalı (ve), 5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

İhlas Mühleti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul huvallâhu ehad. 2- Allâhu’s-samed. 3- Lem yelid ve lem yûled. 4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “De ki: O Allah birdir. 2- Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. 3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

Felak Mühleti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü vakit gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5- Ve hased ettiği vakit hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Nas Mühleti Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 2- Meliki’n-nâs. 3- İlâhi’n-nâs. 4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. 5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. 6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. 2- İnsanların malikine, 3- İnsanların (gerçek) ilahına; 4- İnsanlara berbat şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. 5- O ki, insanların göğüslerine (kötü fikir, şüphe) vesvese verir. 6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

NAMAZ DUALARI

Sübhaneke Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk*) ve lâ ilâhe ğayruk.

* (vecelle senâuk kısmı yalnızca cenaze namazında okunur.)

Manası: Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni sürekli bu türlü tenzih eder ve överim. Senin ismin mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden öbür ilah yoktur.

Ettehiyyâtu Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh.

Manası: Lisan ile, vücut ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve rahmetleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın bütün düzgün kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan diğer ilah yoktur. Tekrar şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir.

Allâhumme Salli Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.

Manası: Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; onurunu yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin üzere. Elbet övülmeye layık yalnız sensin, şan ve erdem sahibi de sensin.

Allâhumme Barik Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd

Manası: Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve rahmet ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin üzere. Elbet övülmeye layık yalnız sensin, şan ve erdem sahibi de sensin.

Rabbenâ âtina Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Rabbenâ âtina fid’dunyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Manası: Allah’ım! Bize dünyada uygunluk ve kusursuz varlık, ahirette de uygunluk, mükemmel varlık ver. Bizi ateş azabından koru.

Rabbenâğfirlî Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu’minine yevme yekûmu’l hisâb.

Manası: Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

Kunut Duaları Okunuşu, Manası, Türkçesi

Allâhumme iyyâke na’budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bbirinciuffâri mulhık

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, lakin sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, elbet senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Okunuşu : Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

Manası : Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları diğerinden bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

NAMAZLARDAN SONRA TESBrehberaydin.comTIN KARARI NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler ortasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) şahsen kendisi de, namazlardan sonra üç kez Allah’a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:

(Allah’ım, selam sensin; selamet de lakin sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)

Namazlardan sonra otuz üçer sefer “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu ekber” diyerek Allah’ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, “Kim, her namazdan sonra otuz üç sefer sübhânallah, otuz üç sefer elhamdülillâh, otuz üç kez da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;

(Allah’tan diğer ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.” (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir öteki hadiste de namazlardan sonra otuz üç defa bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24). Bu sebeple namazda okunan müddetlerin Müslümanlar tarafından bilinmesi hayli değerlidir. Bunun yanında bu mühletlerin hangi sıra ile okunması gerektiğinin de bilinmesi gerekir.

Namaz,Sen,Allah,Suresi,Sana,Mâ,Sûresi,İbrahim,İbadet,Sabah,Yalnız,Eder,Kaçta,Ezan,Onları,Rahmet,Lâ,Zaman,Kıl,Min,Duası,Senin,Fî,Vakti,Alâ,Olduğunda,İnsanların ve daha fazla aydın haber yazıları okumak için

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.