Aralık Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Aralık ayı toplantısı 17 Aralık 2021 Cuma günü skent aydın haberlerit: 16. 00’da İncilipınar Mahallesi, 3385 …

14.12.2021
Aralık Ayı Meclis Gündemi

Büyükşehir Belediye Meclisimizin Aralık ayı toplantısı 17 Aralık 2021 Cuma günü skent aydın haberlerit: 16. 00’da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nrehberaydin.comt Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda yapılacaktır.

PAMUKKALE, DENİZLİ (Habermetre kadar) – Büyükşehir Belediye Meclisimizin Aralık ayı toplantısı 17 Aralık 2021 Cuma günü skent aydın haberlerit: 16. 00’da İncilipınar Mahallesi, 3385 Sokak, No: 2/A Pamukkale/DENİZLİ adresinde bulunan Nrehberaydin.comt Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur. 13. 12. 2021 1- Belediyemiz 2021 yılı sarfiyat bütçesi içerisinde yer alan lakin yılı içerisinde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak ödenek muhtaçlığı olan başka tertiplere eklemek suretiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci hususunun (b) bendi yeterince; Mahalli Yönetimler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36’ncı hususunun 2’nci fıkrasında belirtilen temellere uygun olarakharcama ünitelerinin sarfiyat tertipleri ortasında ödenek aktarılması konusuna ait Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 2- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarih ve 187 no. lu kararı ile kabul edilen Merkezefendi Belediyesi 2021 yılı masraf bütçesi içerisinde harcama üniteleri ortasında yapılan ödenek aktarmasının Mahalli Yönetimler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36’ncı hususunun 3’üncü fıkrası yeterince görüşülmesi konusuna ait Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 3- Serinhisar Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarih ve 83 no. lu kararı ile kabul edilen Serinhisar Belediyesi 2021 yılı ek ödeneğinin Mahalli Yönetimler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci hususu mucibince görüşülmesi konusuna ait Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 4- Denizli ili, Tavas ilçesi, Yorga Mahallesi’nde kain; 10. 763, 64 m² yüzölçümlü 213 ada 2 parsel sayılı taşınmazda bulunan Tavas Belediyesi ismine kayıtlı 6. 527, 78 m² payın, “Mezarlık Alanı” olarak kullanılmak üzere Tavas Belediye Başkanlığından Belediyemizce bedelsiz olarak devralınması konusunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci unsuruna istinaden karar alınmasına ait Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 5- Büyükşehir Belediyemizin %100 payına sahip olduğu Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Paklık Ulaşım Sanayi ve Ticaret A. Ş. ‘nin İdare Şurası üyelerinin ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, ayrıyeten Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Paklık Ulaşım Sanayi ve Ticaret A. Ş. ‘nin genel heyet toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Lideri Osman Zolan’a yetki verilmesi konusunda karar alınmasına ait Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı. 6- Büyükşehir Belediyemizin %99, DESKİ’nin %1 payına sahip olduğu Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi İşçi Paklık Ulaşım Sanayi ve Ticaret A. Ş. ‘nin İdare Konseyi üyelerinin ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, ayrıyeten Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi İşçi Paklık Ulaşım Sanayi ve Ticaret A. Ş. ‘nin genel şura toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Lideri Osman Zolan’a yetki verilmesi konusunda karar alınmasına ait Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı. 7- Büyükşehir Belediyemizin %100 payına sahip olduğu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanayi ve Ticaret A. Ş. ‘nin İdare Şurası üyelerinin ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, ayrıyeten Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanayi ve Ticaret A. Ş. ‘nin genel şura toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Lideri Osman Zolan’a yetki verilmesi konusunda karar alınmasına ait Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı. 8- Laodikya Güç Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. ‘nin %100 payının sahibi olan Mehmet Teke tarafından, Laodikya Güç Üretim Sanayi ve Ticaret A. Ş. ‘nin tüm payları faal ve pasifleriyle birlikte Belediyemize hibe edilmiş olup hibenin kabulü ile şirket isminin Denizli Büyükşehir Belediyesi Güç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Denizli Güç A. Ş. ) olarak değiştirilmesi, şirket sermayesinin arttırılması, İdare Konseyi üyelerinin ve vazife müddetlerinin belirlenmesi, ayrıyeten şirketin genel heyet toplantılarına Belediyemizi temsilen katılmak üzere Büyükşehir Belediye Lideri Osman Zolan’a yetki verilmesi konusunda karar alınmasına ait Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının yazısı. 9- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi sonları içerisinde, II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında hazırlanan Etraf ve Şehircilik Bakanlığının KNİP-20678813 ve KUİP-20803533 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/5. 000 ve 1/1. 000 ölçekli müdafaa emelli revizyon imar planının onanması konusuna ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 10- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 189 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Gültepe Mahallesi hudutları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21B1C pafta, 117 ada, 5 no. lu parsel ile ilgili Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20554988 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kıymetlendirilmesi talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 11- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Koyunaliler Mahallesi hudutları içerisinde, Aydın Kültür Varlıklarını Müdafaa Bölge Konseyinin 12/01/2018 tarihli ve 7509 sayılı kararı ile tespit edilen Roma Periyodu Arkeolojik Yerleşim ve Nekropol Alanının III. Derece Arkeolojik Sit alanında bulunan 572 ada, 1 no. lu parsel ve etrafı ile ilgili hazırlanan Etraf ve Şehircilik Bakanlığının KNİP-20366969 ve KUİP-20055025 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/5. 000 ve 1/1. 000 ölçekli muhafaza maksatlı imar planının onanması konusuna ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 12- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 2021/192 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli Mahallesine ilişkin 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı özel kararlarında “Yerleşik Konut Alanları” için belirlenmiş olan asgarî parsel kuralının yine düzenlenmesi ile ilgili, Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20134998 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 13- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 595 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi ve Üzerlik Mahalle hudutları içerisinde yer alan, M22A12D paftasında kalan 154 KV Denizli Batı 380 TM İrtibat Çizgilerine ilişkin alan ile ilgili hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı müddeti içerisinde yapılan itirazlara ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 14- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 2021/194 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesine ilişkin 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı özel kararlarında “Yerleşik Konut Alanları” için belirlenmiş olan en az parsel kuralının yine düzenlenmesi ile ilgili, Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20146897 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 15- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 191 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi 1189 no. lu parsel ve 6270 ada 5 no. lu parselin doğusunda yer alan park alanı ile ilgili Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20963560 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 16- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 2021/195 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesine ilişkin 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı özel kararlarında “Yerleşik Konut Alanları” için belirlenmiş olan asgarî parsel kuralının yine düzenlenmesi ile ilgili, Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20468797 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 17- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 607 sayılı kararı ile itirazların kıymetlendirilmesi sonucu Denizli ili, Honaz ilçesi, tapunun Gürlek Mahallesi, 436 no. lu parsel ve etrafı ile ilgili hazırlanan Etraf ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20201635 ve UİP-20498742 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planına askı müddeti içerisinde yapılan itirazlara ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 18- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 2021/193 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesine ilişkin 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı özel kararlarında “Yerleşik Konut Alanları” için belirlenmiş olan asgarî parsel kaidesinin yine düzenlenmesi ile ilgili, Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20002552 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 19- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 157 sayılı kararı ile onaylanan; Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/10/2021 tarihli ve 597 sayılı kararı ile onaylanan, Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi, M21b25c1c pafta, 1980 ve 1981 no. lu parseller ve etrafı ile ilgili hazırlanan, Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20909796 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı müddeti içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 192 sayılı kararının onanması talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 20- Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/12/2021 tarihli ve 190 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, İlbade Mahallesi idari sonları içerisinde, tapunun Bakırlı Mahallesi, M22A22B1A pafta, 576 ada, 13 no. lu parsel ile ilgili Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20155388 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kıymetlendirilmesi talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 21- Pamukkale Soğuk Hava Depolama Petrol ve Tarım Eserleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne vekaleten Süleyman Kayrak’ın; Denizli ili, Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 162 ada, 3 ve 4 no. lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 22- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 2021/196 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Aktepe Mahallesi idari hudutları içerisinde, tapunun Kurudere Mahallesi 223 ada, 3 no. lu parsel ile ilgili Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20104907 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 23- Serinhisar Belediye Meclisinin 05/11/2021 tarihli ve 69 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı, Kaya, Orta, Pınarcık, Şair Eşref ve Yenice Mahalleleri hudutları içerisinde Ticaret-2 Alanı (T2) planlı alanlar ile ilgili, Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20284060 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 24- Tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9026 ada 1 no. lu parsel ve etrafı ile ilgili hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 25- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kurtluca Mahallesi, 8389 ada 155 no. lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planının onanması konusuna ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı 26- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/12/2021 tarihli ve 191 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Asmalıevler Mahallesi idari sonları içerisinde tapunun Kınıklı Mahallesi, 9006 ada, 1 no. lu parsel ile ilgili Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20899214 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ait İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 27- 13 – 20 Kasım 2021 tarihleri ortasında Polonya’da gerçekleştirilen; Açık Çöplükleri Rehabilite Ederek Etrafımıza ve Su Kaynaklarımıza Yönelik Tehlikeleri Azaltmaya Yönelik Akıllı Karar Araçları başlıklı ve 2020-1-TR01-KA226-VET-098150 numaralı Avrupa Birliği Projesi 2. paydaş toplantısı ve alan incelemelerine ilişkin hazırlanan raporun Meclisin bilgisine sunulmasına ait Etraf Muhafaza ve Denetim Dairesi Başkanlığının yazısı. 28- Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı Sayıştay Kontrol Raporunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55’inci hususu mucibince Meclisin bilgisine sunulmasına ait Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 29- Acıpayam Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Alkent aydın haberlerittin Mahallesi’nde hazırlanan, Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20979641 Plan Süreç Numaralı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı revizyonun onanması talebinin incelendiğine dair 1 No. lu İmar ve Bayındırlık Komitesi raporu. 30- Acıpayam Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 65 sayılı kararıyla kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Üst Mahallesi, 86 ada 12 no. lu parselde yer alan Trafo Alanı ile ilgili hazırlanan, Etraf ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20379260 plan süreç numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No. lu İmar ve Bayındırlık Komitesi raporu. .

Habermetre kadar – Son Dakika Haberleri

Kaynak: Haberler.com

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.